شرکت‌های شهرداری سودده‌اند یا خدمت‌رسان؟
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، سید احمد علوی عضو شورای شهر تهران درباره بررسی یک فوریت طرح «منشور کارگروه حسابرسی و نظارت مالی» اظهارداشت: کلیات این طرح مورد قبول است اما موردی که دغدغه بدنه شهرداری است، نگاه سود و زیانی به شرکت های خدماتی است. وی افزود: هدف از تاسیس بسیاری از شرکت ها سوددهی نبوده و شهرداری تهران صرفا به دنبال ارائه خدمات بوده است، بنابراین نباید هنگام بررسی حسابرسی به سوددهی و میزان زیان آنها توجه کرد. علوی با بیان اینکه حسابرسی تنها به مباحث مالی و تجاری و میزان سود و زیان نگاه دارد ادامه داد: بسیاری از این شرکت های شهرداری برای سود تاسیس نشده و کارشان ارائه خدمات است. مانند شهر سالم که هم اکنون برخی در حال صحبت در مورد سود و زیان آن هستتند. به گفته این عضو شورای شهر تهران نگاه اعضا هنگام حسابرسی به این شرکت ها نباید صرفاً سود مالی باشد. انتهای پیام/