تکذیب خبر سکته قلبی «ضرغامی»/ سخنرانی وزیر گردشگری در برج میلاد