انتصابات جدید در سازمان بازرسی  شهرداری
به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه تکریم و تودیع تعدادی از معاونان سازمان بازرسی برگزار شد.در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از زحمات داود سیاری معاون سابق برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، حمید صالح زاده نوبری به عنوان سرپرست این حوزه منصوب شد. در حکمی دیگر از سوی رئیس سازمان ، حمید رضا نوروزی به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان بازرسی منصوب و جایگزین مسعود مهدوی شد. همچنین در حوزه معاونت شهرسازی و معماری سازمان بازرسی، از خدمات حمیدرضا میرزاعلی تقدیر به عمل آمد و جمشید یزدانی در این سمت منصوب شد.  فردین رحمان نژاد معاون سابق سازمان بازرسی در حوزه خدمات شهری و محیط زیست نیز مورد تقدیر قرار گرفت و سجاد امیرزادگان سرپرستی این حوزه را عهده دار شد. در ادامه هاشم روحانی جایگزین شهرام محمدی شد و سرپرستی معاونت فنی و عمران سازمان بازرسی به وی سپرده شد. در حکمی دیگر علی اسدی در سمت معاونت اجرایی سازمان بازرسی منصوب و از زحمات علی قادری معاون سابق این حوزه تقدیر به عمل آمد.  سرپرست جدید سامانه 1888 نیز در این جلسه معرفی و محسن آذر همایون جایگزین سید مجتبی موسوی معاف گردید.  بهزاد زلفی مشاور و مدیر سابق حوزه ریاست سازمان بازرسی نیز مورد تقدیر قرار گرفت. انتهای پیام/