کاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپنمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …

قربانی: قسمت نبود در خدمت استقلال باشم