اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

غزل علی محمد مودب در استقبال از بیانات امروز رهبر معظم انقلاب
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، حوادث اخیر در برخی از شهرهای کشور در بستر اعتراض مردمی به تحرک تجزیه طلبان در شهرهای مرزی ختم شد. در همین زمینه، نظر اهالی کتاب و شعر و ادبیات را جویا شدیم و علی محمد مودب، شاعر و مدیر موسسه شهرستان ادب که از آثار او می‌توان به کتاب «دست‌خون» نیز اشاره کرد، نظرش را در قالب شعر همزمان با بیانات مهم رهبر انقلاب با فارس در میان گذاشت که به قرار زیر است.  سخن چون از سر درد است باری دردسر دارد خوشا مردی کزینسان دردسرها زیر سر دارد تو ایران، مسجد شیراوژنان و رادمردانی بگو با این و آن نام تو را بردن خطر دارد ز اشک مادرانت موج‌های خون خروشیدند زن این خاک، عزم و هیبت از زینب مگر دارد به اهواز تو دلگرم است کردستان زیبایت بلوچ و ترک و لر سوی خراسانت سفر دارد  درخشد بر جهان تا هست خورشید خراسانت  جهان را حضرت سیمرغ حُسنت زیر پر دارد اگر دردی است یا حرفی، شفای ابن‌سینا هست که منت تا ابد بر خاور و بر باختر دارد  به درمان خود اندیشیم و در درمان خود کوشیم  همانا نسخه فارابی و طوسی اثر دارد تو را چون جان شیرین خاک میهن دوست می‌داریم که هر خار و گلت در سرنوشت ما اثر دارد نبیند کاخ دشمن، ذلت کوخ و کلوخت را که از خاک تو جان‌هامان طپش دارد اگر دارد دماوند من ای چادرنماز مادر میهن  کجا کس می‌تواند چادر از دوش تو بردارد؟ پایان پیام/