قالیباف در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی می‌کند

قالیباف در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی می‌کند