اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پژوهشی درباره پذیرش یا رد حجاب دخترانی با مادران معتقد، کتاب شد
به گزارش خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، کتاب «پژوهشی در هنجارپذیری حجاب دختران» اثر سیدمحسن میرسندسی است که در پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۳۳۹ صفحه منتشر شده است. میرسندسی مدرس، پژوهشگر و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که از آثار او می‌توان به «کتاب‌شناسی توصیفی جامعه شناسی تبلیغ دینی در ایران» و «گوهرهای تبلیغ: مجموعه تجارب موفق مبلغان» اشاره کرد. همچنین او مقالات زیادی را در حوزه اندیشه، جامعه‌شناسی و تبلیغ دینی به رشته تحریر درآورده است.   موضوع اثر هر چند حجاب در ابتدا یک دستور ساده دینی جلوه می‌کند، اما نحوه مواجه و اجرای آن از سوی کنشگران اجتماعی در محیط‌های مختلف جامعه ایران به آن ویژگی خاص و پیچیده‌ای بخشیده است. در این پژوهش تلاش شده است پدیده هنجار‌گریزی و انتخاب نوع حجاب در میان دخترانی که دارای مادرانی با رعایت کامل حجاب بوده‌اند، از منظر فرآیند اجتماعی شدن آن، مورد بررسی و فهم قرار واقع شود. دلیل انتخاب این محدوده برای تحقیق، انتظاری است که به طور طبیعی برای بازتولید این هنجار و الگوی رفتار دینی در محیط تربیتی خانواده برای آن وجود دارد. اصل مسأله این تحقیق، تبیین پذیرش یا رد حجاب از سوی دخترانی است که دارای مادرانی معتقد و مقید به رعایت این دستور دینی هستند.  مقولاتِ انجام وظایف دینی، فضای غالبی خانواده، نوع رابطه با جنس مخالف و به خصوص مقوله «تأثیر مادر» به عنوان اصلی‌ترین عوامل در میان موجبات علّی برای نوع انتخاب پوشش دختران شناخته شد. تضعیف ساختاری نهاد خانواده در چند دهه اخیر به عنوانی یکی از زمینه‌های کاهش تأثیرگذاری آن بر فرزندان قلمداد شده است که متناسب با رویکرد این پژوهش، برای آن راهکارهایی پیشنهاد شده است. ساختار اثر این اثر در ۵ فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این پژوهش، ضمن بیان نگاهی گذرا به سیر تحول حجاب در ایران، اهداف و اهمیت و ضرورت و پیشینه تحقیق تبیین شده است. در فصل دوم اثر که به چارچوب مفهومی موضوع پرداخته شده، مباحثی همچون حجاب، هنجار اجتماعی و دینی، جامعه پذیری، نهادی کردن و فرایند آن، همانندسازی و الگویابی، عوامل مؤثر در همانندسازی، متابعت و همنوایی و درونی کردن، الگوهای ارتباطی خانواده، و تصمیم گیری و انتخاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل بعدی، ضمن بیان روش انجام پژوهش، دلایل انتخاب روش، و نمونه‌گیری و انتخاب افراد برای مصاحبه تبیین شده است. چهارمین فصل از این اثر به یافته‌های تحقیق اشاره دارد که در این فصل، به روایت تجربه فردی حجاب پرداخته و با ۲۷ نفر مصاحبه شده است که برخی پایبند به حجاب و بعضی دیگر ناپایبند به آن بوده‌اند. پنجمین و آخرین فصل از این اثر، به جمع بندی و نتیجه گیری از این پژوهش اختصاص یافته است. انتهای پیام/