مهرام، سپاهان را 100 تایی کرد/درخشش بازیکن آمریکایی در بازی اول

مهرام، سپاهان را 100 تایی کرد/درخشش بازیکن آمریکایی در بازی اول