وزیر انرژی سوریه: اقدام خرابکارانه باعث قطع برق در دمشق شد