اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گرفتاری حداقل ۸۰ نفر زیر آوار متروپل در آبادان