برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس به رفع اختلافات و افزایش هماهنگی‌ها منجر می شود

برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس به رفع اختلافات و افزایش هماهنگی‌ها منجر می شود
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور امروز پس از نشست مشترک دولت و مجلس با تاکید براینکه برگزاری جلسات مشترک  دولت و مجلس به رفع  اختلافات و افزایش هماهنگی‌ها منجر می شود، افزود: همدلی‌های ایجاد شده در این نشست‌ها در رفع مشکلات کشور موثر است چراکه مجلس و دولت هم فکر و هم جهت می‌شوند و این همسویی دولت و مجلس به پیشرفت کشور کمک می کند واز اتلاف انرژی جلوگیری می نماید. معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: در نشست مشترک دولت و مجلس نظرات مختلف تبادل و درنتیجه به بخش اجرایی کمک شایان توجهی می شود. انتهای پیام/