اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مراقب فعالیت پرستارنماها باشید
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، رضا رستگار، رئیس انجمن صنفی مدیران مراکز خدمات پرستاری در منزل، نسبت به فعالیت پرستارنماها در جامعه هشدار داد.  رضا رستگار افزود: بالغ بر ۱۰۵۰ مرکز خدمات پرستاری در منزل در ایران فعال است که موانع زیادی در سر راه ارائه خدمات این مراکز وجود دارد. وی ادامه داد: یک بخشی از این موانع مربوط به موضوع مجوزها و ارائه خدمات است و یک بخش از موانع هم بر می‌گردد به مراکز یا افراد پرستارنما که در این حیطه معضلی برای سلامت هستند. رستگار گفت: پرستارنماها، افرادی هستند که بدون مجوز وارد این حیطه شدند و فعالیت می‌کنند. وی با مخاطب قرار دادن مردم، افزود: اگر قرار است مردم درخواست ارائه خدمات داشته باشند از طریق انجمن یا از طریق معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کنند. رستگار گفت: جامعه به سمت سالمندی می‌رود و مهم‌ترین دغدغه ما این است که بتوانیم مراکز خدمات پرستاری را توسعه دهیم. وی افزود: اگر به ازای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت کشور، یک مرکز خدمات پرستاری در منزل داشته باشیم می‌توانیم این مراکز را به سمت تخصصی شدن سوق دهیم. پایان پیام/