اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی در گفت‌وگو با علی‌اف: دولت‌های ایران و آذربایجان اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تاثیر القائات بدخواهان قرار گیرد