اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محموله‌های سوم و چهارم کمک‌های بشر دوستانه ایران به سوریه و ترکیه ارسال شد