اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجرای قانون عفاف و حجاب شاخص ارزیابی دستگاه‌های دولتی در جشنواره شهید رجائی شد
به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس جشنواره شهید رجایی از جمله جشنواره‌های دولتی است که در آن دستگاه‌های برتر اجرایی کشور در بخش‌های مختلف انتخاب و تجلیل می‌شوند. با ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دستگاه‌های دولتی و نظارت و پی‌گیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوعات حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر جزء شاخص‌های ارزیابی مدیران، کارمندان و دستگاه‌های دولتی در جشنواره شهید رجائی سال ۱۴۰۱ قرار گرفت. بر اساس مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف جزء شاخص‌های ارزیابی مدیران، کارمندان و دستگاه‌های دولتی در جشنواره شهید رجائی سال ۱۴۰۱ قرار گرفت. باتوجه به بازنگری و بهبود مؤلفه‌های ارزیابی دستگاه‌ها و مدیران اجرایی کشور در قالب جشنواره شهید رجایی و مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان  و مذاکرات صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال جاری ۲ محور «امر به معروف و نهی از منکر» و «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ارزیابی مدیران و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش فارس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور متولی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه «امر به معروف و نهی از منکر» و همچنین دستگاه مشارکت‌کننده در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در جشنواره شهید رجایی است. انتهای پیام/