چای ماسالا2020هدر کلگی آب برج خنک کنندهشرکت طراحی و ساخت اتاق تمیزدستگاه تصفیه آب خانگی فوق پیشرفته …

شعر «مهدی سیار» برای فلسطین امروز/ ای وارث فلاخن داوود و کوه طور
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، محمدمهدی سیار از شاعران کشورمان همزمان با حماسه بزرگ مردم فلسطین و نوار غزه شعری تقدیم به محور مقاومت در این منطقه کرد. «برای فلسطین امروز» بگذار در فلاخنت آتش به‌‌جای سنگ رقص هزار شعله سرکش به‌‌جای سنگ آه اویس‌های یمن را به چله نِه! سوز هزار جان مشوش به‌‌جای سنگ من با تو‌ ام برادر دژ گنگ هوختی! اینک تو و کمانی از آرش به‌‌جای سنگ دستی به معجزه به گریبان بر و برآر آتش در این شگفت کشاکش به‌‌جای سنگ ای وارث فلاخن داوود و کوه طور بگذار در فلاخنت آتش به‌‌جای سنگ به خشکی رسیدند سر کینه جوی به «بیت‌المقدس» نهادند روی که بر پهلوانی زبان راندند  همی «گنگ دژ هوخت»ش خواندند به تازی کنون «خانهٔ پاک» دان برآورده ایوان ضحاک دان * «دژ گنگ هوخت» یا «گنگ دژ هوخت» نام پهلوی بیت المقدس است یعنی خانه پاک. در شاهنامه «فریدون» آن را از «ضحاک ماردوش» می‌ستاند. انتهای پیام/