گزارش تصویری از شکست شاگردان آلکنو مقابل ژاپن و ناراحتی ملی‌پوشان