میکسرمستغرق واجیتاتوردستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانوللوازم يدكي مزداپیش دبستانی ودبستان دکتر حسابس

تداوم تظاهرات مقابل اقامتگاه نتانیاهو؛ پلیس از بلوک سیمانی برای توقف معترضان استفاده کرد