اعلام محل برگزاری مسابقه دو تیم تراکتور و نفت آبادان