آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیتعمیر تلویزیون ال جیفروش سرور و تامین قطعات سرورهای …برس سیمی

پیروزی شیمیدر مقابل نفت آبادان در دیدار دوستانه