اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بمب ساعتی ساختمان‌‎های ناایمن در تهران/ دستور دادستان به مالکان ساختمان های ناایمن