اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صنعاء: حملات ما محدود به عربستان و امارات نیست و فراتر از آن خواهد بود