ممنوعیت فعالیت دوپینگی‌ها حتی به صورت کارمند
به گزارش خبرگزاری فارس، فرزاد شارکی قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) عنوان کرد: با توجه به وجود سیستم اتوماسیون جهانی آدامز، کلیه نهاد های مبارزه با دوپینگ ملزم هستند تمام فعالیت های خود را از طریق آدامز ثبت کنند که این امر شامل آرای صادر شده برای تخلفات نیز می شود، بنابراین ایجاد هر گونه تغییری در هر محرومیت غیرممکن است و حتی یک روز از مدت محرومیت تایید و نهایی شده را نمی توان کم کرد. وی افزود: فدراسیون های ورزشی توجه داشته باشند که امکان تخفیف هیچ حکمی پس از نهایی شدن و اعلام عمومی وجود ندارد. فعالیت ورزشی مورد نظر در احکام، شامل هر گونه فعالیت اعم از شرکت در مسابقات داخلی و خارجی است. فرد محروم حتی نمی تواند در بخش اداری ورزش فعالیت کند. نقض حکم و نادیده گرفتن محرومیت ورزشی هم برای فرد محروم و هم فدراسیون ناقض حکم، تخلف تلقی شده موجب صدور محرومیت ورزشی جدیدی خواهد شد.  شارکی ادامه داد: فعالیت های آموزشی تنها استثناست که ورزشکار محروم مجاز به شرکت در کلاس های آموزشی با هدف کسب اطلاعات کافی در زمینه دوپینگ با هدف پیشگیری از تخلف احتمالی آینده است، در کسوت آموزش گیرنده و نه آموزش دهنده، به علاوه شرکت در آموزش حقی برای کاهش محرومیت ورزش برای فرد ایجاد نمی کند. قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یادآور شد: به کارگیری افراد محروم در همه رشته ها، خارج از رشته ای که در آن تخلف اولیه رخ داده بود تا پایان آخرین روز محرومیت ممنوع خواهد بود. هیچ یک از شوراها اعم از شورای صدور رای و شورای استیناف مجوزی برای تغییر احکام قطعی ندارند. انتهای پیام/