اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پایش و کنترل مازوت سوزی در نیروگاه بعثت