اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا در موضوعات سیاسی و اجتماعی هم اکثریت مردم هم به خطا می‌روند؟