فیلم| گل دوم پرسپولیس به نساجی توسط عبدی؛ مهاجم سرخ پوشان دبل کرد