اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دشمن در حمله به امنیت و وحدت ملی از سلبریتی‌ها و خواص استفاده می‌کند
خبرگزاری فارس؛ یادداشت - محمد ناظمی اردکانی: برای مدتی  کشور دستخوش ناآرامی های گسترده شد و امنیت جامعه مورد تهدید قرار گرفت. اتاق های فکر دشمن در داخل و خارج به کمک رسانه های پرشمار و شبکه های گسترده اجتماعی در فضای مجازی در صدد تشدید و تداوم این ناآرامی ها برآمدند و با آوردن لشگر سایبری تربیت شده و آموزش دیده در چنین فضایی، به کف خیابان و با انجام ترورهای کور و با آتش کشیدن اماکن عمومی، از هر رویدادی، تصویر سازی نمودند و در فضای مجازی منتشر  ساختند. دشمن در یک فرآیند بلند مدت به جنگ ترکیبی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و رسانه ای روی آورده است. در این جنگ ترکیبی اجرای سه راهبرد طرح ریزی شده است. 1-راهبرد اول  دشمن همواره پشیمان ساختن از گذشته و القای پشیمانی در خواص و طیف های روشنفکری و دانشگاهی به صورتی گسترده تر  است. بطوریکه  برخی از دانشگاهیان حتی پیشرفت های شگرفی که در عرصه های علمی کشور و توسعه منابع انسانی در چهاردهه گذشته اتفاق افتاده است انکار می کنند و اگر قبول هم کنند به نفع دشمن تحلیل می کنند. متاسفانه سیاه نمایی های دشمن آنقدر موثر افتاده است که پیشرفت های حاصل از دستیابی به انرژی هسته ای ، زیر ساخت های ارتباطی و عمرانی، ساخت تسلیحات پیشرفته نظامی،  اداره اقتصاد کشور بدون درآمدهای سرشار نفتی و تحریم های ظالمانه را فراموش کرده و بعضا، هم صدا با بلندگوی دشمن می شوند. 2-راهبرد دوم دشمن، ناآرام کردن جامعه و آشفته جلوه دادن شرایط جاری کشور است. امنیت و وحدت ملی  دو مولفه قدرت ملی است. دشمن با حمله به مقدسات و اعتقادات راستین جامعه، این دو مولفه را هدف قرار داده است و از یارگیری برخی خواص در طیف های سیاسی و یا چهره های سلبریتی استفاده می کند. در این مدت شاهد لغزش بسیاری از این چهرها  بودیم و بعضا با دادن بیانیه و یا موضع گیری دوسویه عملا آب به آسیاب دشمن ریختند. 3-راهبرد سوم دشمن، ایجاد ناامیدی  به آینده است. بویژه ناامیدی در قشر جوان و اینکه آینده ای قابل قبول برای آنها متصور نیست. متاسفانه در این زمینه نیز خواصی که قادر هستند دستاوردهای آینده ساز کشور را تبیین کنند و نور امید در دل جوانان بتابانند یا سکوت کرده و یا در فضای مجازی و یا محافل مختلف هم زبان و همراه با دشمن شدند. دشمن اجرای این سه راهبرد را با هدف براندازی دنبال کرد و بر اساس تجربه چهاردهه گذشته که به صورت های مختلف به میدان تقابل و رویارویی  و براندازی آمده  و ناکام مانده است، کم هزینه ترین مسیر را از طریق نفوذ یافته ، بویژه نفوذ در خواصی که مورد ابتلا قرار گرفته و زمینه های لغزش در انها وجود دارد ودر اراده و ارادتشان به انقلاب اسلامی و راه نورانی امام راحل (ره) خلل و سستی ایجاد شده است. این گونه خواص با کمترین غفلت در مسیر و تور دشمن قرار گرفته و همراهی می کنند. اندیشکده های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای به زانو درآوردن ایران قوی، سال هاست که روی چهره هایی که در جامعه  تا حدودی طرفدار و محبوبیت دارند و همچنین  رفتار زنان و جوانان را مورد مطالعه قرار داده اند ، بویژه ، رفتارهای سیاسی – اجتماعی زنان وجوانان در نهضت تنباکو، مشروطیت و انقلاب اسلامی ، تا شاید بتوانند با شبیه سازی، رفتارهای پیروزمندانه  آنها، آن را به نفع خود مصادره کنند و با تخیلات خام خود ،موج  آفرینی  کنند.اما به جهت عدم شناخت ملت بزرگ و مقاوم ایران، محاسباتشان در هر مقطعی به غلط رقم خورده است. آنها صرفا توانسته اند به جهات برخی ضعف ها و نقصان های داخلی  در عرصه های مختلف, موج سواری کنند. متاسفانه باید اذعان داشت که برخی از خواص جامعه از هر طیف و قشری با سکوت خود یا با بازگو نمودن گفتمان دشمن، امام و مقتدای خود را در بزرگترین جنگ تاریخ معاصر یعنی جنگ امروز که در واقع جنگ رویارویی با رژیم سفاک صهیونیستی  است تنها گذاشته اند. این طیف از خواص بدون تردید باید پاسخگوی کاهلی، محافظه کاری و بی بصیرتی خود در آینده باشند. آنها که تریبون و رسانه در اختیار دارند، هیچ عذری از آنها پذیرفته نیست که در شبیخون دشمن، کنار نشسته و شاهد شهادت بی گناهانی در جای جای سرزمین مقدسمان بودند و هستند که آماج گلوله های خصم کینه توز قرار گرفتند. امروز دشمن محاسبه کرده است که در صورت قوی شدن ایران در عرصه های علم و فناوری، دیگر قادر نخواهد بود که از موقعیت سوق الجیشی و منابع سرشار انرژی و ذخائر عظیم معدنی ایران نگاه سوء داشته باشد و مانند گذشته تاریخ به غارت برد. امروز دشمن از وحدت ملی و قدرت برآمده از ایدئولوژی اسلام و از نفوذ منطقه ای و تشکیل جبهه مقاومت در منطقه  به شدت بیمناک است. در نتیجه با گسیل همه توانش برای در هم شکستن چنین اوج گیری به میدان امدو با اجیر کردن جریان ها و چهره های منفور و وابسته خارج نشین، دنباله های داخلی خود را رو درروی انسان های پاک و مخلص و با ایمان در هر کوی و برزن و مسجد قرار داد و به شهادت رساند و ناباورانه پیکر پاک  فرشته گونه این  عزیزان هر روز بردوش هزاران هزار تفر تشییع شد و امروز وفردا باز هم عزیزی دیگر ... آیا این خوی ددمنشانه دشمن مگر قابل توجیه است که بعضی از خواص  خود را به غفلت وبی خبری زده ، بیانیه می دهند و می گویند خشونت از هر طرف که باشد محکوم است. آیا غفلت تا این حد هم ممکن است. امروز آزمایش بزرگی برای خواص و منتقدان وضع موجود در حال رقم خوردن است. آیا این که در صف دشمن قرارمی گیرند ؟ و یا در زیر پرچم برافراشته اسلام و انقلاب  به رهبری رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب قرارمی گیرند ؟ پایان پیام/