فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوزفروش انواع پی ال سی(PLC) زیمنسدستگاه تسمه کشمیکسرمستغرق واجیتاتور