اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برخورد با مردم به لطافت حکومت پهلوی/ موسیو این مغز، مغز انسان است!