میثاقیان در غیاب بازیکنان سرمربی پدیده شد/وداع تیم مشهدی با مهاجری