اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احمد صادقی: لفاظی سیاسی خللی در وظایف مدیریت شهری وارد نمی‌کند
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره حواشی مطرح شده گفت: گزارشی روز گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران توسط خزانه‌دار شورا در خصوص درآمد و هزینه های شهرداری گزارشی قرائت شد.  وی افزود: این گزارش برای درآمدهای شهرداری و سهم درآمدهای پایدار و غیر پایدار و مصارف بودجه در 7 ماهه نخست بوده است. در خصوص این گزارش سوالاتی در حوزه مصارف مطرح شد که وظیفه بنده به عنوان عضو شورا و رییس کمیته شفافیت، سوال کردن و شفاف سازی درباره مصارف و هزینه ها است. صادقی ادامه داد: سوال این بوده که بر اساس گزارش های واصله در سامانه شفافیت در سال ۱۴۰۱،  درآمد سال ۱۴۰۱، بالغ بر  ۶۷ همت نقد ، ۲ همت غیر نقد و ۱۱ همت غیر نقد غیر قابل تخصیص بوده  که در مجموع ۸۰ همت گزارش در سامانه شفافیت موجود است.  رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا خاطرنشان کرد: مطابق با همین گزارش مصارف بودجه با جمع مصارف غیر نقد هزینه‌ها بالغ بر ۵۲.۵ همت در سایت شفافیت هزینه درج شده است. یعنی از سر جمع درامد نقد و غیر نقد بالغ بر ۱۷ همت در سامانه درج نشده است. صادقی تاکید کرد: بنده هیچ جا سخنی از گم شدن ۱۷ همت در شهرداری تهران نگفته ام بلکه پرداخت علی الحسابها در شهرداری تهران بابت پروژه ها که هنوز به صورت وضعیت نهایی نرسیده و امکان ثبت آن درسامانه شفافیت وجود ندارد زمان بر است وپیشنهاد شد در آینده ریز پرداخت های علی الحساب هم بابت پروژه ها ارائه گردد. وی یادآور شد: متاسفانه از بدو شروع مدیریت شهری دوره جدید برخی تنها به دنبال مطامع سیاسی شان بوده اند و به جای آنکه سخن حق را منعکس کنند با کلمات بازی کرده و حقیقت را نگفته اند.   پایان پیام/