جنگنده‌های صهیونیستی دیوار صوتی را در جنوب لبنان شکستند