تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی درقالب «دامدار کارت» پرداخت می‌شود