المپیک توکیو| واکنش میرزازاده به رقابت با کایالپ برای برنز