تیم ملی کشتی آزاد فردا عازم نروژ می‌شود
رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۱۰ تا ۱۳ مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار می‌شود. ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است: ٥٧ کیلوگرم: علیرضا سرلک٦١ کیلوگرم: رحمان عموزاد٦٥ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی٧٠ کیلوگرم: عرفان الهی٧٤ کیلوگرم: یونس امامی٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی٨٦ کیلوگرم: حسن یزدانی٩٢ کیلوگرم: کامران قاسم پور٩٧ کیلوگرم: مجتبی گلیج١٢٥ کیلوگرم: امیر حسین زارع سرمربی: پژمان درستکارمربیان: مصطفی میرعمادیان- احسان امینی- بهنام احسان پور- مصطفی اقاجانی- اباذر اسلامیمربی بدنساز: دکتر عباس خدایاریماساژور: سجاد امیری متخصص تغذیه تیم‌های آزاد و فرنگی: دکتر رامین امیرساسان پزشکیار تیم‌های آزاد و فرنگی: امید قاسمی داور: محمد مصلایی پور – مهدی بشیرزادهسرپرست تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان: سید حجت کریمی برنامه رقابت‌های کشتی آزاد به شرح زیر است: جمعه ۹ مهرماه:ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان دهگانه کشتی آزاد شنبه ۱۰ مهرماه:ساعت ۸ تا ۸:۳۰ وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد یکشنبه ۱۱ مهرماه:ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۸: تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد دوشنبه ۱۲ مهرماه:ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۸:۱۵ تا ۸:۴۵: وزن کشی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد سه شنبه ۱۳ مهرماه:ساعت ۸ تا ۸:۱۵: وزن کشی مجدد اوزان ۷۰ و و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد اختلاف ساعت ایران با نروژ یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت نروژ ساعت ۱۲ به وقت ایران است.