اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) چرا دست راست پوتین هنگام راه رفتن ثابت است؟