موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …سولفات آهننمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)دیاگ G-scan 3

ربیعی: متجاوز تنبیه می‌شود؛ اما نه در زمین بازی که او تعریف می‌کند
علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار رشته توییتی نوشت: شهادت دکتر محسن فخریزاده دانشمند برجسته کشورمان به ملت ایران، جامعه علمی و خانواده ایشان تبریک و فقدان ایشان را تسلیت عرض می‌کنم. قطعا متجاوز تنبیه خواهد شد، اما نه در زمین بازی که او تعریف کند. دشمنان تروریست باتوجه به فعل و انفعالات یک ماه اخیر چند هدف را دنبال می‌کنند: ۱ _ به هم زدن آرامش روانی جامعه؛ ۲ _ ایجاد سردرگمی در استراتژی ایران؛ ۳_ به هم زدن امنیت منطقه؛ ۴ _ به هم خوردن فضای امنیت جهانی باتوجه به تغییرات احتمالی آتی در سیاست‌های بین‌المللی. این حق برای ملت ایران باقی است که براساس استراتژی مشخص معطوف به منافع و عزت ملی پاسخی قاطع که تعیین کننده ابعاد، زمان و مکان آن خواهد بود، بدهد.