قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختفروش مغازه 142 متری در بولوار ملت …

عضو پنجم هیئت مدیره پرسپولیس کیست؟
طی یکی دو فصل اخیر پرسپولیس هیئت مدیره پرحاشیه ای داشته که اوج آن به حضور افرادی مثل هاشمی، عرب، رغبتی و رسول‌پناه برمی‌گردد. نفراتی که دوران حضورشان در پرسپولیس حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشت و هواداران هم نسبت به حضور آن ها انتقاد داشتند.  هاشمی و عرب که مدتها قبل از عضویت در هیئت مدیره کنار رفتند و طی روزهای قبل وزارت ورزش با قبول استعفای رغبتی و کنار گذاشتن رسولپناه دو عضو جدید به هیئت مدیره پرسپولیس اضافه کرد.  مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه را با حفظ سمت به همراه سید مجید صدری جانشین علی رغبتی و رسول‌پناه در هیئت مدیره پرسپولیس کرد تا تعداد نفرات هیئت مدیره پرسپولیس به چهار نفر برسد. قرار است  این نفرات تا مشخص شدن نفر پنجم جلسات هیئت مدیره را برگزار کنند و آنطور که شنیده می‌شود به احتمال فراوان صدری به عنوان رئیس هیئت مدیره پرسپولیس انتخاب خواهد شد.  طی روزهای گذشته شایعاتی به گوش می‌رسید مبنی بر این که شاید مصطفی قنبرپور پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که زمانی دستیار برانکو هم بود به عنوان عضو پنجم هیئت مدیره پرسپولیس حکم بگیرد اما شنیدهها حاکی از آن است که وزارت ورزش قصد دارد صندلی پنجم هیئت مدیره را در اختیار یک مدیر اقتصادی بگذارد. حال باید دید آخرین عضو هیئت مدیره یک فرد اقتصادی خواهد بود یا وزارت یک پیشکسوت از اهالی فوتبال (شاید پیشکسوتی غیر از قنبرپور مدنظر وزارت باشد) را وارد هیئت مدیره پرسپولیس خواهد کرد. منبع: خبرورزشی