فنر های پیچشی و فنر فرمدارموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارستولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

شکایت مجلس از روحانی به خاطر خودداری از ابلاغ ۱۳ قانون
فرارو- متن شکایت از رئیس جمهور به خاطر استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس منتشر شد. متن کامل این شکایت به شرح زیر است: موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون: جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جرای حکم ماده(1) قانون مدنی اصلاحی 1370/8/14 که بیان می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند» شده است. لازم به ذکر است ایشان در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رئیس محترم مجلس به استناد تبصره ماده 1 قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است: عنوان قانون تاریخ نهایی شدن مصوبات مجلس تاریخ ابلاغ به رئیس جمهور تاریخ دستور به انتشار رئیس مجلس 1 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 1394/2/2 1394/3/9 1394/3/19 2 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران(مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام) 1394/6/21مجمع 1394/7/20 1394/9/14 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی(مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) 1394/4/9مجمع 1394/9/14 1394/10/7 4 قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور 1395/2/26 1395/3/3 1394/4/2 5 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 1395/11/27 1395/12/1 1396/1/16 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)(مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) 1395/12/21 1395/12/25 1396/1/16 7 قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/4/20 1397/4/25 1397/5/10 8 قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی 1397/3/23 1397/6/25 1397/7/14 9 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 1397/6/21 1397/6/25 1397/7/14 10 قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1398/5/23 1398/5/28 1398/6/24 11 قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت 1399/2/30 1399/3/19 1399/6/22 12 قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی 1399/8/28 1399/9/1 1399/9/12 13 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران 1399/9/12 1399/9/12 1399/9/18