تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانگیربکس SEWبسته های آمادگی و جزوات و سوالات …جت فن پارکینگ f300

(تصاویر) زاهدان کهنه
 شهر تاریخی «زاهدان کهنه» در روزگار حیات و آبادانی یکی از شهر‌های بزرگ ایران به شمار می‌رفت و در طول سده‌های چهار الی نه هجری قمری مرکزیت سیستان را برعهده داشت. این شهر در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق زابل قرار دارد و ۳۲۵ هکتار وسعت دارد به طوری که «زاهدان کهنه» از قرن پنج تا نه هجری مسکونی بوده و پایتخت سیستان در دوران اسلامی محسوب شده است. قطر برج‌های قلعه این شهر ۵/۱۸ متر، ضخامت بارو‌های آن ۵/۴ متر و ارتفاع آن‌ها به ۱۵ متر نیز می‌رسد که نمونه آن در هیچ بنای تاریخی دوره اسلامی ایران وجود ندارد. «زاهدان کهنه» از پنج بخش مجزا به نام هایارگاول، ارگدوم، قطعه، شارستان (جایی که افراد شهرنشین زندگی می‌کردند) و حومه که اطراف شارستان را در برمی‌گیرد، تشکیل شده است. در حال حاضر این شهر تاریخی را طوفان‌های شن منطقه تهدید می‌کند و بسیاری از آثار آن در حال دفن شدن زیر خروار‌ها شن روان هستند. عکاس: حامد غلامی/ ایرنا