(تصاویر) بهره‌برداری از هواپیمای فرندشیپ در هوانیروز ارتش