بلبرينگ انصاريفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200آموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

جزئیات و راهنمای ثبت نام وام ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان
بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ با توجه به شرایط و ضوابط ذیل اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود نمایند.پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز و مراتب با پیام کوتاه (SMS) به اطلاع وی خواهد رسید. ضوابط و شرایط دریافت وام ۱-مبلغ وام صد میلیون ریال می‌باشد و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/وظیفه دریافت می‌نماید، واریز خواهد شد. ۲-پرداخت اقساط وام ۳۶ ماهه با کارمزد سالیانه ۴% می‌باشد. ۳-متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آن‌ها کمتر از یک سال گذشته، مجاز به ثبت نام نمی‌باشند. ۴-وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می‌شوند، مجاز به ثبت نام نمی‌باشند. ۵-متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی‌باشند. ۶-فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می‌تواند از وام استفاده نماید؛ لذا متقاضی می‌بایست پس از دریافت و تکمیل آن توسط سایر وراث، فرم مذکور را به همراه تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متعهدین (سایر وراث) جهت تأیید در اختیار مدیریت‌های صندوق در مرکز استان قرار دهد. ۷-لازم به ذکر است تکمیل برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است. ۸-تن‌ها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تأیید مدیریت‌های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت. ۹-درخصوص وراث صغیر و محجور، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می‌بایست ارائه گردد. ۱۰- «بازنشسته» متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه استفاده می‌نماید، به منظور امکان بهره مندی یک نفر از وراث وظیفه بگیر از تسهیلات وام ضروری، توصیه می‌شود «بازنشسته» متقاضی، از «دفتر کل بازنشستگی» خود اقدام به ثبت نام نماید. ۱۱- «وظیفه بگیر» متقاضی که علاوه بر اینکه به تنهایی از دفترکل اول حقوق وظیفه دریافت می‌کند، به اتفاق وراث دیگر از دفترکل دوم نیز حقوق وظیفه دریافت می‌کند. توصیه می‌شود «وظیفه بگیر» متقاضی، از «دفتر کل اول» اقدام به ثبت نام نماید تا امکان ثبت نام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیر از «دفترکل دوم» فراهم گردد. ۱۲-ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است. ۱۳-تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی در سنوات گذشته، مشمول مقررات مالی بانک خواهد بود. ۱۴-ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد. ۱۵- پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام‌های دریافتی، بهره مندی از سایرتسهیلات، میزان حقوق و ... مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی در سامانه اعلام می‌گردد.* ثبت نام از طریق سایت cspf.ir امکان پذیر است.