اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(عکس) اولین مشتری طب‌سوزنی در ایران که بود؟
۳۱ شهریور ۱۳۵۲ یک گروه پزشکی از کشور چین در بیمارستان فاتح (شهید مدنی) کرج مستقر شدند تا با روش طب سوزنی بیماران ایرانی را مداوا کنند. روزنامه اطلاعات اول مهر گزارش کاملی از این رویداد پزشکی منتشر کرد. در میان بیمارانی که برای درمان با طب سوزنی به بیمارستان مراجعه کرده بودند شعبان جعفری از چهره‌های اصلی کودتای ۲۸ مرداد هم دیده می شد. عکس‌های مداوای جعفری با طب سوزنی را تماشا کنید و بریده‌هایی از گزارش روزنامه همراه نظر پزشکان ایرانی نیم قرن پیش درباره این روش شرقی درمان را بخوانید. با بالا گرفتن تب طب سوزنی، احمد سخاورز کارتونیست روزنامه نیز از این سوژه طرحی کشید.