(ویدئو) سخنان تلخ شقایق دهقان پس از سه بار ابتلا به کرونا