قفسه بالکن/قفسه نیم طبقه/قفسه سقفبرگرازی دوره های فشرده آزمون آِیلتس …دیاگ G-scan 3ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمان

واکنش نشریه دفتر رهبر انقلاب به مصوبه برجامی مجلس
نشریه هفته نامه دفتر رهبر انقلاب در آخرین شماره خود به موضوع مصوبه مجلس درباره لغو تحریم‌ها اشاره کرد و نوشت: در دستگاه فکری نظام اسلامی، تصمیمات بر اساس باور‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی گرفته می‌شود و نه بر مبنای هیجانات زود گذر و احساسات بدون مبنای فکری (عقلانیت مهمترین ابزار کار ماست) عقل را به کار می‌گیریم. همینطور که در اصول سیاست خارجی بار‌ها گفته ایم حکمت یکی از اصول سه گانه ماست، و در کنار آن مصلحت ما حکیمانه و مدبرانه عمل می‌کنیم این مخصوص سیاست خارجی ما نیست بلکه در همه زمینه هاست اسلام ما اسلام عقلانی است. عقل کاربرد بسیار وسیعی در فهم ما، تشخیص اهداف و تشخیص ابزار‌های ما دارا است. ۲۵ / ۵ / ۸۳ بر مبنای همین عقلانیت در دستگاه محاسباتی نظام اسلامی اقدام متقابل صرفا به اقدام نظامی خلاصه نشده بلکه منافع استکبار جهانی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و اذناب آن‌ها در منطقه در حوزه سیاسی اقتصادی، علمی و حقوق بین النمللی با چالش‌های متعدد مواجه خواهد ساخت و قانون «اقدام راهبردی برای صیانت منافع ملت و ایران و لغو تحریم‌ها» نیز مقدمه‌ای برای این مسیر خواهد بود.