اخذ نمایندگی شرکت نیلو رنگبهترین آموزشگاه زبانگروه ساختمانی آروین سازهفروش لوله مقوایی

اس ام اس و پیام تبریک روز خبرنگار؛ متن ادبی تجلیل از خبرنگار
فرارو- هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین دلیل شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرد. ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن این روز به تلاشگران عرصه خبر مجموعه‌ای زیبا از جدیدترین پیامک‌های تبریک روز خبرنگار را برای شما کاربران گرامی تهیه و تنظیم کرده‌ایم که در ادامه تقدیم حضورتان می‌گردد:   خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستندزیرا همواره در عمق جامعه زندگی می‌کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه‌ایمرهون تلاش‌های شبانه روزی آن هاست***************به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآیدروز خبـرنگار بر شما مبارک***************شکوه و زیبایی شغل خبرنگاریغیر قابل پیش بینی بودن آن استبا آرزوی موفقیت در شغل هیجان انگیزتروز خبـرنگار بر شما مبارک***************   فرا رسیدن روز خبرنگار شاید برای بعضی‌ها اهمیتی نداشته باشداما این روز برای بسیاری به قداست قلم و به شهادت شهدای عرصه خبر و خبرنگاری یک دنیا معنا استهفدهم مرداد ماه روز خبرنگار مبارک باد*************** نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان درد‌های کسانی استکه نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداستروز خبرنگار بر تلاشگران عرصه خبر مبارک ***************   خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق استهنری و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشدتا بتواند در این زمینه موفق باشدروزت مبارک***************در عصر انفجار دانش، ارتباطات عرصه‌ای یافته است سترگتا آنجا که وسعت بخشیدن به دروازه‌های پیشرفت و ترقی را عهده دار گردیده و در این وادی، قلم به دستان هنرمندانی سپرده شده است که گوهر وجودی خویش را در زلال اندیشه‌ای ناب، تطهیر نموده و صداقت و سلامت را به عنوان دری ارزنده سرلوحه امور قرار داده اندو با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ آگاهی بخشی را بر دوش کشیدهو خاضعانه و بی ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده اند۱۷ مرداد روز خبرنگار بر شما تلاشگران عرصه خبر مبارک باد***************خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اندخبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستندزیرا همواره در عمق جامعه زندگی می‌کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه‌ای مرهون تلاش‌های شبانه روزی آنهاست*************** فرا رسیدن هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران ارجمند و فرهیختهکه با تراوش اندیشه و جاری سازی آن با نقش قلمتنویر افکار عمومی و تقارن اطلاعاتی جامعه را رقم می‌زنندمبارک باد***************خبرنگاران چشمان بینا و وجدان هوشیار جامعه هستند که همچون دیده‌بانانی امین و امانت دار، مجدانه و متعهدانهدر پی افراشتن پرچم آگاهی و روشنگری هستندروز خبرنگار مبارک***************   و قلم بهانه‌ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کردهو جسورانه در بیکران دنیای خبر خلاصه شویمروز خبرنگار مبارک***************   روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گرانبهاستبرای پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان‌های فرهیختهکه در راه روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه قدم بر می‌دارند۱۷ مرداد روز خبرنگار بر شما تلاشگران عرصه خبر مبارک باد***************طلایه داران عرصه خبر راهیان وادی آگاهی و نیک اندیشی اندمجاهدانی که در نگارش خبر از جوهر جان خویش مرکّب ساختند و در سپهر شهادت و ایثار، ستارگانی جاوید شدندروز خبرنگار مبارک***************خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستندروز خبرنگار مبارک***************روز خبرنگار روز تقدیر از زحمات کسانی است که با مسئولیت و آزادی و تحمل سختی‌های فراوانبه نگاشتن حقایقی می‌پردازند که رشد و توسعه جامعه را ثمر می‌بخشد و همواره به مثابه دیده‌بانان امین جامعهدر عرصه‌های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته‌اندهفدهم مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه را که روز احترام به حقوق ملت در دسترسی به اطلاعات صحیح، فوری و مناسب است بر شما طلایه داران جبهه آگاهی مبارک باد***************روز خبرنگار برای هر کسی است که در راستای شفاف سازی جامعه قدم بر می‌داردکسانی که بدون چشم داشت به سمت جامعه‌ای پاک و بی آلایش حرکت می‌کنندروزت فرخنده و قلمت پاینده باد