(تصاویر) دادگاه رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای