آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

تصویری خاص از مرحوم علی شمقدری در کنار رهبر انقلاب