اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) ایستادگی زنی کتابفروش مقابل طالبان