پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۰۹ / /
روزنامه فرهیختگان: حسین رونقی هیچ فرصتی برای بازداشت شدن از دست نمی‌دهد!
فرهیختگان: رونقی سال ۱۴۰۰ نیز برای مدت ۸ روز در بازداشت به سر برده و با قید وثیقه آزاد شد.